Tag Archives: bút dạ quang

Màu sắc và khả năng ghi nhớ của bộ não

Bộ não của chúng ta thật tuyệt vời. Nó có khả năng lưu lại tất cả mọi thứ chúng ta đã từng thấy. Với rất nhiều thông tin cần ghi nhớ hàng ngày khiến cho bộ não không khỏi mệt mỏi. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể lưu giữ mọi thông tin cần […]