Tag Archives: bút quảng cáo

Những khía cạnh về bút quảng cáo

bút quảng cáo

Những khía cạnh về bút quảng cáo Bút quảng cáo đang là viên đạn của doanh nghiệp trong thị trường quảng cáo thương hiệu cho khá nhiều hiện nay. Đã hiểu thực tế quan trọng này, các công ty quà tặng khuyến mại đã phản ứng chủ động và đã đưa ra phiên bản hiện […]

Bút banner là bút gì ?

bút banner

Bút banner là bút gì ? Bút banner đôi khi ám chỉ như một cây bút cuộn, bút cờ hoặc bút tờ rơi với nội dung quảng cáo được thu vào biểu ngữ giấy (dải banner) cuộn bên trong thân bút.: – Dải banner bằng giấy kích thước banner 68 x 180 mm được in […]